Vyučovatelská praxe cembala 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPRC2 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je získávání praktických zkušeností v oblasti výuky cembalové hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci se žáky ZUŠ.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Hudebniny a knihy

Vzhledem k proměnlivosti repertoáru modelových žáků vybere student optimální vydání skladeb dle studijního plánu žáka. K objasnění své volby použije srovnání různých vydání téže skladby, vyhledá prameny ke stylově vhodné interpretaci a využije odborné literatury uvedené např. v předmětu Didaktika cembalové hry.

Pomůcky

Názorné pomůcky pro objasnění hudebních pojmů a stylových nuancí. Audio a video záznamy studovaných skladeb různých interpretů, modelového žáka či vyučujícího studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě prověření znalostí a dovedností uplatněných studentem ve výuce modelového žáka v rozsahu minimálně 12 vyučovacích lekcí za semestr.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Udělení klasifikace závisí na kvalitě výuky studenta (výběr repertoáru, příprava jednotlivých hodin, vedení lekcí).

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů