Didaktika varhanní hry 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVH1 Z 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel SVOBODA, Jaroslav TŮMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení teoretických znalostí a praktických interpretačních dovedností. Cílem výuky je příprava studentů specializace Varhany na jejich budoucí působení jakožto pedagogů varhanní hry. Opírá se o zkušenosti získáváné studiem názorů a reflexí uměleckých výkonů špičkových varhaníků minulosti i současnosti. Bere v úvahu specifické požadavky na kvalitní varhanní interpretaci, zejména s ohledem na rozdílnosti vůči dalším klávesovým nástrojům, zejména klavíru. V tomto semestru zejména s pozorností na složku agogickou.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Paido, Brno 2002. ISBN 8073150255.

BĚLSKÝ, Vratislav. Hudba baroka: provozovací praxe hudby 17. a 18. století. Brno: JAMU, 2010. ISBN 9788086928845.

Doporučená literatura:

BADURA-SKODA, Paul. Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs. Lilienthal: Laaber Verlag, 1990. ISBN 9783890071411.

BADURA-SKODA, Eva&Paul. Mozart-Interpretation. Wien-Stuttgart: Wancura, 1957.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a prověření praktického působení studenta v roli pedagoga.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů