Didaktika cembalové hry 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DCH3 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia historických pramenů a další odborné literatury. Je zaměřen na dějiny cembalové hry a pedagogiky ve spojení s praktickou aplikací materiálů a názorů předních osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe současnosti.

Dále je věnována pozornost charakteristice hlavních vývojových období klávesové pedagogiky, základním cílům výchovy interpreta a způsobům výuky žáků v kontextu historického vývoje, aplikaci názorů vynikajících osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe, oživení trvale platných myšlenek starých mistrů v současné cembalové pedagogice, praktickému využití znalostí historie při studiu urtextových vydání skladeb, orientaci v obtížnosti a stylových aspektech cembalového repertoáru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Paido, Brno 2002. ISBN 8073150255.

COUPERIN, François. L ́Art de toucher le clavecin. Leipzig: VEB Breikopf & Härtel Musikverlag, 1977. s. 8-23.

COUPERIN, François. L’Art de Toucher le Clavecin. Paris: Chez L’Auteur, le Sieur Foucaut, 1716.

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/21/IMSLP302585-PMLP09374-Couperin_-_L'art_de_toucher_le_clavecin_-1716-.pdf

DLABAČOVÁ, Olga. Historické interpretačně-metodické prameny pro cembalo 18. století. Praha, 2010. 98 s. noty.

DLABAČOVÁ, Olga. Teoretické prameny se zaměřením na metodiku hry na cembalo: Srovnání děl autorů 17., 18.století. Praha, 2008. 55 s. noty.

Doporučená literatura:

BACH, Johann Sebastian.; MOSCA, Ludovica ed. Album para Ana Magdalena Bach. Barcelona: Editorial Boileau, 1993, 91 s. ISBN 978-84-8020-032-5.

BACH, Johann Sebastian.; MOSCA, Ludovica. ed. Invenciones y Sinfonías: Inventions and Symphonies. Barcelona: Editorial Boileau, 2008, 95 s. ISBN 978-84-8020-817-8.

BACH, Johann Sebastian.; MOSCA, Ludovica. ed. Pequeños Preludios/Fughettas. Barcelona: Editorial Boileau, 1994, 103 s. ISBN 978-84-8020-082-0.

DANDRIEU, Jean François. Principes de l’Accompagnement du clavecin. 1719.

LAMBERT, Monsieur de Saint; FRANKOVÁ, Jana Pravidla hry na cembalo. Brno: vlastní náklad Jana Franková, 2010.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 9788070581872.

MOZART, Leopold. Leopolda Mozarta, velkoknížecího salcburského vícekapelníka.

Důkladná škola na housle se čtyřmi mědirytinami a jednou tabulkou: Leopolds Mozart

hochfurstl. Salzburgischen Vice Capellmeisters grundliche Violinschule mit vier

Kupfertafeln und Einer Tabelle. 1. vydání. Praha: Klassic, 2000. 216 s. ISBN 80-902689-

1-9 il., noty.

TILNEY, Collin. The Art of the Unmeasured Prelude for harpsichord: France 1660-1720. Schott& Co Ltd. London, 1991. ISBN 0-946535-15-9.

TÜRK, Daniel Gottlob. Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und

Lernende. Faksimile-Reprint der 1. Ausgabe 1789. Kassel: Bärenreiter, 1997. 408 s.

ISBN 3-7618-1381-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě splněné docházky a přednesení referátu o rozsahu 2 NS.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů