Didaktika varhanní hry 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVH2 ZK 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení teoretických znalostí a praktických interpretačních dovedností. Cílem výuky je příprava studentů specializace Varhany na jejich budoucí působení jakožto pedagogů varhanní hry. Opírá se o zkušenosti získáváné studiem názorů a reflexí uměleckých výkonů špičkových varhaníků minulosti i současnosti. Bere v úvahu specifické požadavky na kvalitní varhanní interpretaci, zejména s ohledem na rozdílnosti vůči dalším klávesovým nástrojům, zejména klavíru. V tomto semestru zejména s pozorností na syntézu složky artikulační a agogické a s ohledem na stylovost interpretace.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: AMU 2013. ISBN 9788073312558.

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. Praha: SPN, 1985.

Doporučená literatura:

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 9788070581872.

TŮMA, Jaroslav. O interpretaci varhanní hudby. Praha. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta 2016. ISBN 978-80-7331-402-6 (Akademie múzických umění v Praze) ISBN 978-80-9067-680-0 (2HP Production)

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě prověření znalostí vycházejících z tematických okruhů obou semestrů a prověření praktického působení studenta v roli pedagoga.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů