Didaktika cembalové hry 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DCH4 zkouška 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je didaktika předmětů vyučovaných pedagogem cembala na školách typu konzervatoře či VŠ, které připravují profesionální interprety nebo pedagogy. Jedná se předvším o předměty Hra na cembalo, Obligátní cembalo, Doprovod – korepetice, Improvizace, Metodika cembalové hry, Vyučovatelská praxe, Dějiny a literatura cembala, Komorní hra, Interpretační seminář.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

FERGUSON, Howard. Keyboard interpretation from the 14th to the 19th century: an

introduction. New York: Oxford University Press, 1975, 211 s. ISBN 0193184192.

Doporučená literatura

BADURA-SKODA, Paul. Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs. Lilienthal: Laaber Verlag, 1990. ISBN 9783890071411.

GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: AMU 2013. ISBN 9788073312558.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. 245 s. ISBN 80-7331-026-0 obr.

LANDOWSKÁ, Wanda. La Musique Ancienne New York, 1923(Geneva, Switzerland: Rene Kister)

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. Praha: SPN, 1985.

TRINKEWITZ, Jürgen. Historisches Cembalospiel: ein Lehrwerk auf der Basis von Quellen

des 16. bis 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Carus, 2009. ISBN 9783899481181

Notové materiály dle požadavků studijních plánů konzervatoře.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná ve všech čtyřech semestrech Didaktiky cembalové hry.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů