Didaktika cembalové hry 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DCH2 zkouška 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je příprava studentů specializace Cembalo pro profesi pedagoga cembalové a komorní hry na ZUŠ.

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými pedagogickými postupy. Opírá se o studium škol hry bassa continua, improvizace a dalších doplňujících materiálů (zejména technických cvičení a edic fac-similé).

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAIANO, Enrico. Cembalo spielen. Eine praktische Anleitung für Pianisten, Organisten und Cembalisten. Bologna: Ut Orpheus edizioni, 2013, 228 s. ISMN 979-0-2153-2065-9.

BAIANO, Enrico. Method for harpsichord: a practical guide for pianists, organists and harpsichordists. Bologna: Ut Orpheus edizioni, 2010, 221 s. ISMN 979-0-2153-1882-3.

Doporučená literatura:

Součástí literatury je v tomto semestru studium v současné praxi užívaných škol bassa continua i improvizace a jejich metodických poznámek a statí. Dále studium vybraných kapitol z českých i zahraničních metodik poskytujících srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky žáka.

AHLGRIMM, Isolde. Manuale der Orgel- und Cembalotechnik. Wien: Doblinger, 1982, 78 s. ISBN 3–900035-71-7.

BOQUET, Pascal.; REBOURS, Gérard. 50 renaissance & baroque standards: with variants, examples & advice for playing & improvising on any instrument. Bressuire: Fuzeau, 2007, 143 s. ISBN-13: 979-0049063968.

BUCKLEY, Emer. Fac-similés et Enseignement. Clavecin. 1er cycle volume 1. Courlay: Fuzeau, 2003, 16 s. ISBN 979-0230658485.

BUCKLEY, Emer. Fac-similés et Enseignement. Clavecin. 2eme cycle volume 1. Courlay: Fuzeau, 2003, 16 s. ISBN 979-0230658492.

CHRISTENSEN, Jesper Boje. Základy generálbasové hry v 18. století: učebnice dle historických pramenů. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 154 s. ISBN 9788074600128.

LAIZÉ, Michel. La basse continue pour petits et grands: Méthode permettant aux jeunes musiciens de commencer à accompagner, à improviser sur le clavecin ou l'orgue. Strasbourg: Cahiers du Tourdion, 2000, 148 s.

LINDLEY, Mark; BOXALL, Maria. Early Keyboard Fingerings: A Comprehensive Guide. Mainz: Schott, 1992, 98 s. ISBN 0-946535-21-3.

MORABITO, Laure.; ZYLBERAJCH, Aline. Premiers Fac – Similés, Clavecin. Cahier I., II. Courlay: Fuzeau, 2001, 20 s., 29 s. ISBN 979-0230670753.

MORAND, Martial. Basse chiffrée I. 2011.

z: http://jacques.duphly.free.fr/Basse_Chiffree/Basse-Chiffree_Martial_Morand_Vol1.pdf

MORAND, Martial. Basse chiffrée II. 2011.

z: http://jacques.duphly.free.fr/Basse_Chiffree/Basse-Chiffree_Martial_Morand_Vol2.pdf

MORAND, Martial. Basse chiffrée III. 2011.

http://jacques.duphly.free.fr/Basse_Chiffree/Basse-Chiffree_Martial_Morand_Vol3.pdf

WILLI, Barbara Maria. Generálbas, aneb kdo zavraždil kontrapunkt? Brno: Musica Sacra, 2010. 33 s. ISBN 978-80-254-6493-9.

Pomůcky:

Součástí přednášek je praktické předvedení pomůcek a hudebních her, které se stále proměňují podle aktuálního vývoje cembalové pedagogiky.

Využívány jsou rovněž aktuální nahrávky z dětských vystoupení, soutěží a pedagogických seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v předmětech Didaktika cembalové hry 1 a 2.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů