Vyučovatelská praxe varhan 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPVA1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel SVOBODA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je prokázat dovednost samostatně vyučovat modelové žáky. Dále se student podílí na jejich přípravě na jakákoli veřejná vystoupení, např. v rámci koncertů či soutěží, nebo na provedení konkrétní skladby v rámci liturgických obřadů. Naučí se posoudit kvality žáka z hlediska talentu, zejména všech dalších specifických předpokladů k rozvoji dovedností nutných pro varhanní hru, a koordinovat své pedagogické působení s dalšími spolupracujícími pedagogy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Hudebniny a knihy

Student využije znalostí získaných při studiu předmětu Didaktika varhanní hry. Zvolí pro žáka konkrétní repertoár s ohledem na vhodnou edici příslušných skladeb, které respektuje úroveň žáka.

Pomůcky

Nahrávací zařízení pro pořizování audio a video záznamů interpretačních výkonů žáka v průběhu studia skladeb, které jsou určené pro provedení v rámci veřejných vystoupení. Reprodukční zařízení pro poslech nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností studenta, které byly uplatněny při výuce modelového žáka, a to v rozsahu minimálně 3 vyučovacích lekcí za semestr.

Další požadavky: aktivita během výuky modelového žáka, docházka 100 %, spolupráce či samostatná práce při přípravě modelového žáka na jakékoli jeho veřejné vystoupení, dále přítomnost studenta na tomto vystoupení. Po veřejném vystoupení se předpokládá společná rozprava a zhodnocení předvedeného výkonu modelového žáka či předvedených výkonů modelových žáků, a to za účasti všech studentů a jejich příslušných pedagogů.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů