Didaktika klavírní hry 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKLH2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alena VLASÁKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Dějiny klavírní hry a pedagogiky ve spojení s praktickou aplikací materiálů a názorů předních osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe současnosti.

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, dějin interpretace a klavírní pedagogiky od období renesance do současnosti.

Charakteristika hlavních vývojových období klávesové a klavírní pedagogiky. Základní cíle výchovy interpreta a způsoby výuky žáků v kontextu historického vývoje. Aplikace názorů vynikajících osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe. Oživení trvale platných myšlenek starých mistrů v současné klavírní pedagogice. Praktické využití znalostí historie při studiu z urtextových vydání skladeb, orientace v obtížnosti a stylových aspektech klavírního repertoáru a souvislosti vývoje názorů na klavírní hru z hlediska proměňujícího se nástroje, stylu i estetického zaměření. Analyzovaný repertoár je zaměřen na základní instruktivní literaturu pro klavír a výběr skladeb s pedagogickým zaměřením.

Tematické okruhy:

do přelomu 19. a 20. století

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Paido, Brno 2002. ISBN 8073150255.

BÖHMOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha: Supraphon, 1973.

BÖHMOVÁ, Zdeňka. Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století. Praha: Supraphon, 1986.

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Práca pianistu. Bratislava: DIVIS, 2009. ISBN 978-8089454-00-6.

STAROSTA, Miloslav. Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry. Bratislava: VŠMU, 2000. ISBN 8085182742.

Doporučená literatura:

BADURA-SKODA, Paul. Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs. Lilienthal: Laaber Verlag, 1990. ISBN 9783890071411.

BADURA-SKODA, Eva & Paul. Mozart-Interpretation. Wien-Stuttgart: Wancura, 1957.

BĚLSKÝ, Vratislav. Hudba baroka: provozovací praxe hudby 17. a 18. století. Brno: JAMU, 2010. ISBN 9788086928845.

EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils. New York: Cambridge University Press, 1986. ISBN 9780521367097.

GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312558.

GIESEKING, Walter, LEIMER, Karl. Piano technique. New York: Dover, 2013. ISBN 9780486317410.

JIRÁNEK, Josef. O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Praha: 1930.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 9788070581872.

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. Praha: SPN, 1985.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v tomto semestru.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Alena VLASÁKOVÁ Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů