Hra na klavír 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNK7 Z 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Kvitoslava BILINSKÁ, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Boris KRAJNÝ, František MALÝ, Helena WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, rytmickým cítěním, kvalitní tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory profesorů na interpretaci. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru.
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní repertoár vychází z individuality studenta a je vybírán v souvislosti s dalším rozvíjením jeho interpretačních schopností. Využívá bohatosti a šíře klavírní literatury všech stylových období, od baroka až po současnou tvorbu, čímž doplňuje orientaci klavíristy v technickém a výrazovém přístupu k různým interpretačním a kompozičním stylům. Repertoárové zaměření může být směrováno k naplnění programových požadavků pro mezinárodní interpretační soutěže. Kromě repertoáru sólového je výběr doplňován o klavírní koncerty s orchestrem a také komorní hudbu, která rovněž pozitivně ovlivňuje hudební a profesní rozvoj studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Získání zápočtu je podmíněno povinnou účastí na cvičeních (docházka min. 90 %) a interpretačních seminářích. Zápočet je udělen na základě přehrávky před zkušební komisí. Program přehrávky musí obsahovat závažná díla klavírní literatury. Výběr programu může být specifikován k přípravě povinného celovečerního koncertu. V případě, že se student zúčastní konkurzu o sál Martinů a koncert s orchestrem pro absolventský ročník před kolegiem děkana, je mu účast na tomto konkurzu uznána pro získání zápočtu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů