Hra na klavír 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNK9 zápočet 16 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 382 až 462 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Kvitoslava BILINSKÁ, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Boris KRAJNÝ, František MALÝ, Helena WEISER

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry na klavír, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na klavír

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studijní repertoár vychází z individuality studenta a je vybírán v souvislosti s dalším rozvíjením jeho interpretačních schopností. Využívá bohatosti a šíře klavírní literatury všech stylových období, od baroka až po současnou tvorbu, čímž doplňuje orientaci klavíristy v technickém a výrazovém přístupu k různým interpretačním a kompozičním stylům. Repertoárové zaměření může být směrováno k naplnění programových požadavků pro mezinárodní interpretační soutěže. Kromě repertoáru sólového je výběr doplňován o klavírní koncerty s orchestrem a také komorní hudbu, která rovněž pozitivně ovlivňuje hudební a profesní rozvoj studenta. Zásadním repertoárovým požadavkem tohoto semestru je koncentrovaná příprava vybraného programu pro absolventský magisterský koncert.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na podkladě soustavné přípravy na absolventský koncert. Přihlíží se k aktivní účasti na cvičeních a na interpretačních seminářích. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů