Generálbas 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB4 zkouška 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Pokračování témat z předchozího semestru:

Výsledky učení

Student je schopen očíslovat a doprovodit většinu skladeb z první poloviny 18. století a má k dispozici dostatek znalostí různých typů doprovodu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CHRISTENSEN, Jesper Bøje. Základy generálbasové hry v 18. století : učebnice dle historických pramenů. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7460-063-0.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. čtyřhlasové chorály.

BACH, Johann Sebastian. Vorschriften und Grundsätze…, Leipzig, 1738.

CORELLI, Arcangelo. Sonate a violino e violone o cimbalo Op. 5, Roma, 1700.

CORRETTE, Michel. Le maître de Clavecin, Paris, 1752.

COUPERIN, François. Regles pour l’accompagnement.

DANDRIEU, Jean-François. Principes de l'Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719.

GASPARINI, Francesco. L’armonico pratico al cimbalo, Venezia, 1708.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Lessons for Princess Anne.

HEINICHEN, Johann David. Der General-Bass in der Composition, Dresden, 1728.

KREBS, Johann Ludwig. Erste und zweite Lieferung der Clavier-Übung, Nüremberg, 1744.

MATHHESON, Johan. Grosse Generalbass-Schule. Hamburg 1731.

NIEDT, Friederich Erhardt. Musicalische Handleitung zur Variation des General-Basses, Hamburg, 1706 / 1721.

TELEMANN, Georg Philipp. Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen. Leipzig, 1983.

VIVALDI, Antonio. Suonate da camera a tre, Op. 1.

VIVALDI, Antonio. Sonate a violino e basso per il cimbalo. Op. 2.

VIVALDI, Antonio. VI Sonates violoncelo solo col basso, Op. 14.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a přehrávky před ročníkovou katedrovou komisí.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů