Didaktika hry na akordeon 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DHA1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je příprava studentů specializace akordeon pro profesi pedagoga akordeonové hry.

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými pedagogickými postupy. Zabývá se základními psychologickými aspekty a faktory úspěšného studia akordeonové hry, postupy při studiu akordeonových skladeb a přípravy a realizace koncertního vystoupení z hlediska interpreta i pedagoga.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VIČAR, Jan. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panteon, 1981.

SZÖKEOVÁ, M. Nácvik artikulácie a frázovanie na akordeóne. Bratislava: 1969.

LIPS, F. The Art of Bajan Playing. Karthause Schmülling Verlag Gmbh, 2000. ISBN 3-925572-04-X.

Doporučená literatura:

www.musicforaccordion.com

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů