Hra na cembalo 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNC6 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu. Student se dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti, zkušenosti a rozhled v různých kompozičních stylech. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů