Generálbas 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB2 zkouška 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Pokračování témat z prvního semestru:

Výsledky učení

Student je schopen doprovázet jednoduché skladby z číslovaného basu a napsat čtyřhlasou realizaci bez chyb v kontrapunktu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CHRISTENSEN, Jesper Bøje. Základy generálbasové hry v 18. století : učebnice dle historických pramenů. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7460-063-0.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. čtyřhlasové chorály.

CALDARA, Antonio. Sonate per violino e basso.

DANDRIEU, Jean-François. Principes de l'Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Lessons for Princess Anne.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonates pour un traversiere, un violon ou hautbois con basso continuo, Op. 1.

HÄNDEL, Georg Friederich. VI Sonates a deux violons, deux hautbois ou deux flutes traversieres et basse continue, op. 2.

TELEMANN, Georg Philipp. Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen. Leipzig, 1983.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a přehrávky před ročníkovou katedrovou komisí.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů