Zjednodušený studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Cembalo od 2022/23

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Klávesové nástroje
Studijní specializace: Cembalo

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
104DLC1 Dějiny a literatura cembala 1 Z 1
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
104GNB1 Generálbas 1 Z 2
104HNC1 Hra na cembalo 1 Z 11
104IB1 Interpretace barokní hudby 1 Z 1
198KH1 Komorní hra 1 Z 4
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
104SKL1 Seminář klávesových nástrojů 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
104DLC2 Dějiny a literatura cembala 2 ZK 1
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
104GNB2 Generálbas 2 ZK 2
104HNC2 Hra na cembalo 2 ZK 11
104IB2 Interpretace barokní hudby 2 ZK 1
198KH2 Komorní hra 2 Z 4
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
104SKL2 Seminář klávesových nástrojů 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DLC3 Dějiny a literatura cembala 3 Z 1
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
104DCH1 Didaktika cembalové hry 1 Z 1
104GNB3 Generálbas 3 Z 2
104HNC3 Hra na cembalo 3 Z 11
104IB3 Interpretace barokní hudby 3 Z 1
198KH3 Komorní hra 3 Z 4
104LA Ladění Z 1
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
104SKL3 Seminář klávesových nástrojů 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DLC4 Dějiny a literatura cembala 4 ZK 1
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
104DCH2 Didaktika cembalové hry 2 ZK 1
104GNB4 Generálbas 4 ZK 2
104HNC4 Hra na cembalo 4 ZK 11
104IB4 Interpretace barokní hudby 4 ZK 1
198KH4 Komorní hra 4 ZK 4
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
104SKL4 Seminář klávesových nástrojů 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
104DCH3 Didaktika cembalové hry 3 Z 1
104GNB5 Generálbas 5 Z 2
104HNC5 Hra na cembalo 5 Z 11
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
198KH5 Komorní hra 5 Z 4
104SKL5 Seminář klávesových nástrojů 5 Z 3
104VPRC1 Vyučovatelská praxe cembala 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DCH4 Didaktika cembalové hry 4 ZK 1
104GNB6 Generálbas 6 ZK 2
104HNC6 Hra na cembalo 6 Z 11
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
198KH6 Komorní hra 6 ZK 4
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104SKL6 Seminář klávesových nástrojů 6 Z 3
104VPRC2 Vyučovatelská praxe cembala 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60