Generálbas 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB1 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student rozumí principům generálbasu, dokáže rozpoznat základní akordy a je schopen správně realizovat jednoduchý bas.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CHRISTENSEN, Jesper Bøje. Základy generálbasové hry v 18. století : učebnice dle historických pramenů. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7460-063-0.

Příklad repertoáru:

DANDRIEU, Jean-François. Principes de l'Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Lessons for Princess Anne.

TELEMANN, Georg Philipp. Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen. Leipzig, 1983.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a malé interní přehrávky předem určených skladeb.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů