Generálbas 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB1 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pablo Alejandro KORNFELD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí principům generálbasu, dokáže rozpoznat základní akordy a je schopen správně realizovat jednoduchý bas.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

CHRISTENSEN, Jesper Bøje. Základy generálbasové hry v 18. století : učebnice dle historických pramenů. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7460-063-0.

Příklad repertoáru:

DANDRIEU, Jean-François. Principes de l'Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Lessons for Princess Anne.

TELEMANN, Georg Philipp. Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen. Leipzig, 1983.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a malé interní přehrávky předem určených skladeb.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů