Generálbas 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB5 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student je seznámen s různými typy doprovodu hudby 17. století a zároveň rozvíjí citlivost pro zdobený tříhlasý kontrapunkt. Umí rozlišit hlavní rysy hudby 17. století a jejich vliv na realizaci ve srovnání s pozdějším obdobím.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Příklad repertoáru:

AGAZZARI, Agostino. Del sonare sopra’l basso con tutti lo stromenti, Siena, 1607.

ANGLEBERT, Jean-Henry d’. Principes de l´accompagnement du clavecin Paris, 1689.

ARNOLD, Franck. T. The Art of Accompaniment from a Thorough-Bass as Practiced in the XVIIth & XVIIIth Centuries. London, Oxford University Press, 1931.

BIANCIARDI, Francesco. Breve regola per imparar’a sonare sopra il basso con ogni sorte d’istrumento Siena, 1607.

BISMANTOVA, Bartolomeo. Compendio Musicale Ferrara, 1677.

BLOW, Dr. John. Rules for playing of a Through Bass upon Organ & Harpsicon.

BONTEMPI, Andrea Angelini. Historia Musica, Perugia, 1695.

BUONA, Valerio. Delli passaggi delle consonanze et dissonanze, Milano, 1596.

GROSSI DA VIADANA, Ludovico. Cento Concerti Ecclesiastici, Venezia 1602.

LOCKE, Matthew. General rules for playing on a Continued Bass, London, 1673.

MUFFAT, Georg. Regulae concentum partiturae, 1699.

NIVERS, Guillaume-Gabriel. L'Art d'Accompagner sur la Basse Continue, Paris, 1689.

PENNA, Lorenzo. Li primi albori musicali. Bologna: Forni, 1969.

SABBATINI, Galeazzo. Regola facile, e breve per sonare sopra il basso continuo, Venezia, 1628.

VEROVIO, Simone. Diletto spirituale, Roma 1586.

ZACCONI, Lodovico. Prattica di musica. Bologna: Forni, [1967]. Bibliotheca musica Bononiensis, n. 1-2.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a malé interní přehrávky předem určených skladeb.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů