Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Cembalo od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Cembalo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na cembalo 104HNC1 Z 11 2CT 104HNC2 ZK 11 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinné předměty
Komorní hra 198KH1 Z 4 2CT 198KH2 Z 4 2CT
Seminář klávesových nástrojů 104SKL1 Z 3 2ST 104SKL2 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura cembala 104DLC1 Z 1 1PT 104DLC2 ZK 1 1PT
Generálbas 104GNB1 Z 2 1ST 104GNB2 ZK 2 1ST
Interpretace barokní hudby 104IB1 Z 1 1CT 104IB2 ZK 1 1CT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cembalo (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra na cembalo 1 (104HNC1) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 3 (104HNC3) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 4 (104HNC4) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 5 (104HNC5) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 6 (104HNC6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 2 (104HNC2) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura cembala 1 (104DLC1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZBC)
Dějiny a literatura cembala 2 (104DLC2) ZT
Dějiny a literatura cembala 3 (104DLC3) ZT
Dějiny a literatura cembala 4 (104DLC4) ZT