Dějiny a literatura cembala 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLC1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu je zaměřen na dějiny a vývoj stavby všech historických strunných trsacích nástrojů (cembal, spinetů, virginalů, clavicitherií ad.) a zároveň tzv. moderního cembala i kopií historických nástrojů ve 20. století. Využívána je pro výuku jak odborná literatura, tak i bohatý obrazový materiál, případně nahrávky.

Obsah předmětu vychází jak z historického období, během kterého vznikala literatura pro cembalo – od nejranějších památek pro klávesové nástroje z 15. století až po 18. století, tak i z období znovuzrození cembala na začátku 20. století a s ním i vznikem novodobého repertoáru sahajícího až do současnosti. Studenti jsou také seznámeni s vývojem cembalové literatury v jednotlivých zemích a s vývojem nejdůležitějších klávesových forem. Jsou upozorněni na jejich odlišná specifika v té které zemi a seznámeni se základními životopisnými údaji jednotlivých skladatelů a s celkovým umělecko-historickým dobovým kontextem.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

APEL, Willi. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700. Kassel: Bärenreiter, 1967.

BĚLSKÝ, Vratislav. Cembalo: nástroj a jeho literatura, JAMU: Brno, 1967.

BOALCH, Donald. Makersa of the Harpsichord and Clavichoird 1440-1840, 2. rozš. vyd.. Oxford: Clarendon Press, 1974.

HENKAL, Hubert. Kielinstrumente: Spinette, Querspinette, Virginale, Cembali, Clavicytherien. Leipzig: DVfM, 1979.

HEYDE, Hubert. Musikinstrumentenbau 15.-19. Jahrhundert (kunst - Handwerk - Entwurf), 2.vyd.. Leipzig: DVfM, 1986, ISBN 978-3765102240.

HUBBARD, Frank. Three Centuries of Harpsichord Making, 4. vyd.. Cambridge/London, 1972, ISBN 9780674888456.

ZUCKERMANN, Wolfgang, Joachim. The Modern Harpsichord. New York: October House Inc., 1969, ISBN 978-0807901656.

Doporučená literatura:

Harpsichord Regulating and Repairing, 9. vyd.. Boston Tuner´s Supply Inc., 1980.

KOTTICK, Edward L. A history of the harpsichord. Bloomington: Indiana University Press, c2003. ISBN 0253341663.

RUEGER, Christoph. Musikinstrument und Dekor: Kostbarkeiten europäischer Kulturgeschichte. Leipzig: Edition Leipzig, 1982. Kulturgeschichtliche Miniaturen. ISBN 9783570058565.

RUSSELL, Raymond. The harpsichord and clavichord: an introductory study. 2d ed., rev. New York: W. W. Norton, [1973]. ISBN 0393021742.

Slovníková hesla vztahující se k probíraným tématům z:

MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Muzikologické předmluvy k vydání not probíraných autorů, diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Během ústního pohovoru student prokáže orientaci v základních typech cembal, v jejich odlišnostech podle místa a doby vzniku a v nejdůležitějších cembalových dílnách jak historických, tak současných.

Další požadavky: aktivita ve výuce a docházka minimálně 90 %.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během přednášek (docházka minimálně 90 %), dílčích shrnutí probíraných témat a samostatných příspěvků v podobě srovnávacích analýz notových materiálů, případně menších referátů.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů