Hra na cembalo 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNC4 zkouška 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Hra na cembalo je klíčovým studijním předmětem specializace Cembalo v rámci studijního programu Klávesové nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve čtvrtém semestru je posilovat technickou úroveň studenta a dále postupně rozvíjet jeho schopnost individuálního hudebního projevu. Student je veden k samostatnému analyzování technické a interpretační problematiky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí, splnění interpretačního minima repertoáru v délce zhruba 25 minut. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů