Dějiny a literatura cembala 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLC4 zkouška 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Obsah předmětu vychází jak z historického období, během kterého vznikala literatura pro cembalo - od nejranějších památek pro klávesové nástroje z 15. století až po 18. století, tak i z období znovuzrození cembala na začátku 20. století a s ním i vznikem novodobého repertoáru sahajícího až do současnosti. Klade si za cíl seznámit studenty s vývojem cembalové literatury v jednotlivých zemích, shrnuje vývoj nejdůležitějších klávesových forem a upozorňuje na jejich odlišná specifika v té které zemi, seznamuje se základními životopisnými údaji jednotlivých skladatelů, ale také celkovým umělecko-historickým dobovým kontextem.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

APEL, Willi. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700. Kassel: Bärenreiter, 1967.

BĚLSKÝ, Vratislav. Cembalo: nástroj a jeho literatura, JAMU: Brno, 1967.

Slovníková hesla vztahující se k probíraným tématům z:

MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Doporučená literatura:

Muzikologické předmluvy k vydání not probíraných autorů

Diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže bezpečnou orientaci ve formách pro klávesové nástroje a znalost historických reálií. Další požadavky: docházka minimálně 90 %, aktivní účast během přednášek.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů