Dějiny a literatura cembala 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLC2 zkouška 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Cíle výuky:

Obsah předmětu vychází jak z historického období, během kterého vznikala literatura pro cembalo - od nejranějších památek pro klávesové nástroje z 15. století až po 18. století, tak i z období znovuzrození cembala na začátku 20. století a s ním i vznikem novodobého repertoáru sahajícího až do současnosti. Klade si za cíl seznámit studenty s vývojem cembalové literatury v jednotlivých zemích, shrnuje vývoj nejdůležitějších klávesových forem a upozorňuje na jejich odlišná specifika v té které zemi, seznamuje se základními životopisnými údaji jednotlivých skladatelů, ale také celkovým umělecko-historickým dobovým kontextem.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

APEL, Willi. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700. Kassel: Bärenreiter, 1967.

BĚLSKÝ, Vratislav. Cembalo: nástroj a jeho literatura, JAMU: Brno, 1967.

Slovníková hesla vztahující se k probíraným tématům z:

MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Doporučená literatura:

Muzikologické předmluvy k vydání not probíraných autorů, diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže bezpečnou orientaci v literatuře pro cembalo a znalost historických reálií.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů