Interpretace barokní hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

U studenta se předpokládá dílčí znalost hudby 17. a 18. století, nejen pro klávesové nástroje.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, týkající se novodobých poznatků o interpretaci barokní hudby a též z dobových traktátů. Za využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů je pozornost zaměřena na poznání základní problematiky interpretace barokní hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Prag New York London Basel Kassel: Bärenreiter, 1994.

COUPERIN, François, LINDE, Anna, ed. L'art de toucher le clavecin. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1953. Edition Breitkopf.

FRESCOBALDI, Girolamo. Il primo libro di toccate : d'intavolatura di cembalo e organo 1615-1637. Milano: Suvini Zerboni, 1977.

Doporučená literatura:

APEL, Willi. The history of keyboard music, Indiana University Press, 1997.

HILEY, David. Gregorian chant, Cambridge University Press, 2014 ISBN 9780511807848.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-451-4.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5.

TÜRK, Daniel Gottlib. Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende, 1576.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů formou ústní zkoušky. Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů