Interpretace barokní hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, týkající se novodobých poznatků o interpretaci barokní hudby a též z dobových traktátů. Za využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů je pozornost zaměřena na poznání základní problematiky interpretace barokní hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

U studenta se předpokládá dílčí znalost hudby 17. a 18. století, nejen pro klávesové nástroje.

Literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Prag New York London Basel Kassel: Bärenreiter, 1994.

COUPERIN, François, LINDE, Anna, ed. L'art de toucher le clavecin. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1953. Edition Breitkopf.

FRESCOBALDI, Girolamo. Il primo libro di toccate : d'intavolatura di cembalo e organo 1615-1637. Milano: Suvini Zerboni, 1977.

Doporučená literatura:

APEL, Willi. The history of keyboard music, Indiana University Press, 1997.

HILEY, David. Gregorian chant, Cambridge University Press, 2014 ISBN 9780511807848.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-451-4.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5.

TÜRK, Daniel Gottlib. Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende, 1576.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů formou ústní zkoušky. Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů