Hra na cembalo 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNC5 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Na začátku semestru je vytyčen repertoár absolventského koncertu a vhodné téma diplomové práce, která je dále průběžně konzultována s vedoucím práce. Student je technicky suverénní, disponuje vlastním, originálním a přesvědčivým uměleckým přednesem. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti, zkušenosti a rozhled v různých kompozičních stylech. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, splnění interpretačního minima repertoáru v délce zhruba 25 minut.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů