Ladění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104LA Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je praktické zvládnutí základů pro naladění některých historických systémů, a to pravidelných i nepravidelných. Samozřejmostí je průhled do těchto systémů, pochopení jejich vlastností. Znalost je nutná i při používání ladičky s historickými temperaturami.

Forma studia

Praktická činnost - ladění, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Základní schopnost vnímání frekvence tónů, jejich vztahů (rozlišení čistého intervalu a rázů).

Obsah kurzu

Sylabus předmětu:

A) Teoretická příprava:

Znalosti z akustiky jsou doplněny v míře nutné pro praxi (základní funkce nástroje, vztah k realizaci temperovaného systému, historické a estetické aspekty) na základě dosavadních vědomostí studenta. Dělení oktávy na 12 dílů - historicky systémy neuzavřené pravidelné a nepravidelné, uzavřené nepravidelně i pravidelně temperované. Seznámení s vícedílnými systémy, vztah k cembalu (16. a zač. 17 stol.). Konstrukce pythagorejského, syntonického (didymického), chromatického komatu. Jednotky měření velikosti intervalů a konkrétních výšek. Základní historické směry ladění v teorii i v praxi barokní epochy. Možnosti zaznamenávání výšek, vztahů a kvality intervalů, kvintakordů, diatoniky i chromatiky v daném ladícím systému, orientace v tabulkách. Kvintový kruh jako nejběžnější praktická pomůcka pro odečítání velikosti souzvuků.

B) Praktické provádění:

Práce s ladícím klíčem, kolíkem, vnímání rázů a jejich počet v sekundě. Ladění čistých intervalů je základ pro jakékoliv temperování. Vytvoření pythagorejského trojzvuku, čistého trojzvuku 4:5:6. Temperování - rozdělování syntonického komatu mezi dvě kvinty (Kirnbergr II), tři kvinty, čtyři kvinty (Kirnbergr III, základ pro francouzské typy ladění), rozdělení pythagorejského komatu (Werckmeister III) a naladění celého nástroje v tomto systému. Dělení komatu na 5 dílů (Bach-Kellner), 6 dílů (Tartini-Valotti). Vrchol dovednosti představuje středotónové ladění, alespoň klasické, případně Zarlino 2/7.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předmětu:

Asselin, Pierre-Yves, Musique et tempérament, Ed.Costalat Paris 1985

Špelda, Antonín,Hudební akustika, Praha 1978

Tvrzský, Filip, Ladící systémy, Diplomová práce, HAMU 2001

Zenkl, Luděk, Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století, Praha 1971

Hesla ve slovnících GROVE (Temperaments, Lindley) a MGG (Stimmung, Temperierung)

Hodnoticí metody a kritéria

Po celý semestr ladí student samostatně podle pokynů, závěrem se očekává příprava nástroje v dohodnuté temperatuře. Teoretické znalosti se doplňují přípravou z literatury a z dodaných materiálů.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů