Ladění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104LA zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pablo Alejandro KORNFELD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Pablo Alejandro KORNFELD

Obsah

Sylabus předmětu:

A) Teoretická příprava:

Znalosti z akustiky jsou doplněny v míře nutné pro praxi (základní funkce nástroje, vztah k realizaci temperovaného systému, historické a estetické aspekty) na základě dosavadních vědomostí studenta. Dělení oktávy na 12 dílů - historicky systémy neuzavřené pravidelné a nepravidelné, uzavřené nepravidelně i pravidelně temperované. Seznámení s vícedílnými systémy, vztah k cembalu (16. a zač. 17 stol.). Konstrukce pythagorejského, syntonického (didymického), chromatického komatu. Jednotky měření velikosti intervalů a konkrétních výšek. Základní historické směry ladění v teorii i v praxi barokní epochy. Možnosti zaznamenávání výšek, vztahů a kvality intervalů, kvintakordů, diatoniky i chromatiky v daném ladícím systému, orientace v tabulkách. Kvintový kruh jako nejběžnější praktická pomůcka pro odečítání velikosti souzvuků.

B) Praktické provádění:

Práce s ladícím klíčem, kolíkem, vnímání rázů a jejich počet v sekundě. Ladění čistých intervalů je základ pro jakékoliv temperování. Vytvoření pythagorejského trojzvuku, čistého trojzvuku 4:5:6. Temperování - rozdělování syntonického komatu mezi dvě kvinty (Kirnbergr II), tři kvinty, čtyři kvinty (Kirnbergr III, základ pro francouzské typy ladění), rozdělení pythagorejského komatu (Werckmeister III) a naladění celého nástroje v tomto systému. Dělení komatu na 5 dílů (Bach-Kellner), 6 dílů (Tartini-Valotti). Vrchol dovednosti představuje středotónové ladění, alespoň klasické, případně Zarlino 2/7.

Výsledky učení

Cílem předmětu je praktické zvládnutí základů pro naladění některých historických systémů, a to pravidelných i nepravidelných. Samozřejmostí je průhled do těchto systémů, pochopení jejich vlastností. Znalost je nutná i při používání ladičky s historickými temperaturami.

Předpoklady a další požadavky

Základní schopnost vnímání frekvence tónů, jejich vztahů (rozlišení čistého intervalu a rázů).

Literatura

Literatura předmětu:

Asselin, Pierre-Yves, Musique et tempérament, Ed.Costalat Paris 1985

Špelda, Antonín,Hudební akustika, Praha 1978

Tvrzský, Filip, Ladící systémy, Diplomová práce, HAMU 2001

Zenkl, Luděk, Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století, Praha 1971

Hesla ve slovnících GROVE (Temperaments, Lindley) a MGG (Stimmung, Temperierung)

Hodnoticí metody a kritéria

Po celý semestr ladí student samostatně podle pokynů, závěrem se očekává příprava nástroje v dohodnuté temperatuře. Teoretické znalosti se doplňují přípravou z literatury a z dodaných materiálů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů