Ladění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104LA Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je praktické zvládnutí základů pro naladění některých historických systémů, a to pravidelných i nepravidelných. Samozřejmostí je průhled do těchto systémů, pochopení jejich vlastností. Znalost je nutná i při používání ladičky s historickými temperaturami.

Forma studia

Praktická činnost - ladění, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Základní schopnost vnímání frekvence tónů, jejich vztahů (rozlišení čistého intervalu a rázů).

Obsah kurzu

Sylabus předmětu:

A) Teoretická příprava:

Znalosti z akustiky jsou doplněny v míře nutné pro praxi (základní funkce nástroje, vztah k realizaci temperovaného systému, historické a estetické aspekty) na základě dosavadních vědomostí studenta. Dělení oktávy na 12 dílů - historicky systémy neuzavřené pravidelné a nepravidelné, uzavřené nepravidelně i pravidelně temperované. Seznámení s vícedílnými systémy, vztah k cembalu (16. a zač. 17 stol.). Konstrukce pythagorejského, syntonického (didymického), chromatického komatu. Jednotky měření velikosti intervalů a konkrétních výšek. Základní historické směry ladění v teorii i v praxi barokní epochy. Možnosti zaznamenávání výšek, vztahů a kvality intervalů, kvintakordů, diatoniky i chromatiky v daném ladícím systému, orientace v tabulkách. Kvintový kruh jako nejběžnější praktická pomůcka pro odečítání velikosti souzvuků.

B) Praktické provádění:

Práce s ladícím klíčem, kolíkem, vnímání rázů a jejich počet v sekundě. Ladění čistých intervalů je základ pro jakékoliv temperování. Vytvoření pythagorejského trojzvuku, čistého trojzvuku 4:5:6. Temperování - rozdělování syntonického komatu mezi dvě kvinty (Kirnbergr II), tři kvinty, čtyři kvinty (Kirnbergr III, základ pro francouzské typy ladění), rozdělení pythagorejského komatu (Werckmeister III) a naladění celého nástroje v tomto systému. Dělení komatu na 5 dílů (Bach-Kellner), 6 dílů (Tartini-Valotti). Vrchol dovednosti představuje středotónové ladění, alespoň klasické, případně Zarlino 2/7.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předmětu:

Asselin, Pierre-Yves, Musique et tempérament, Ed.Costalat Paris 1985

Špelda, Antonín,Hudební akustika, Praha 1978

Tvrzský, Filip, Ladící systémy, Diplomová práce, HAMU 2001

Zenkl, Luděk, Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století, Praha 1971

Hesla ve slovnících GROVE (Temperaments, Lindley) a MGG (Stimmung, Temperierung)

Hodnoticí metody a kritéria

Po celý semestr ladí student samostatně podle pokynů, závěrem se očekává příprava nástroje v dohodnuté temperatuře. Teoretické znalosti se doplňují přípravou z literatury a z dodaných materiálů.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů