Generálbas 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB3 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Upevnění znalostí z prvního ročníku s kladením důrazu na rozdíly mezi různými tradicemi (německou, francouzskou a italskou):

Výsledky učení

Student je schopen realizovat pokročilé basy (např. sonáty Corelliho, Vivaldiho, Händela nebo Bonportiho).

Je také schopen správně číslovat původně neočíslovaný bas u tří-, čtyř- nebo vícehlasé skladby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CHRISTENSEN, Jesper Bøje. Základy generálbasové hry v 18. století : učebnice dle historických pramenů. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7460-063-0.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. čtyřhlasové chorály.

CORELLI, Arcangelo. Sonate a violino e violone o cimbalo Op. 5, Roma, 1700.

CORRETTE, Michel. Le maître de Clavecin, Paris, 1752.

COUPERIN, François. Regles pour l’accompagnement.

DANDRIEU, Jean-François. Principes de l'Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719.

GASPARINI, Francesco. L’armonico pratico al cimbalo, Venezia, 1708.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Lessons for Princess Anne.

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonates pour un traversiere, un violon ou hautbois con basso continuo, Op. 1.

HÄNDEL, Georg Friedrich. VI Sonates a deux violons, deux hautbois ou deux flutes traversieres et basse continue, op. 2.

SAINT-LAMBERT, Michel de. Nouveau Traité de l’Accompagnement du Clavecin (Paris 1707).

TELEMANN, Georg Philipp. Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen. Leipzig, 1983.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a malé interní přehrávky předem určených skladeb.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů