Interpretace barokní hudby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB4 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Giedre MRÁZKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, týkající se novodobých poznatků o interpretaci barokní hudby a též z dobových traktátů. Za využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů je pozornost zaměřena na poznání základní problematiky interpretace barokní hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

U studenta se předpokládá dílčí znalost hudby 17. a 18. století, nejen pro klávesové nástroje.

Literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Prag New York London Basel Kassel: Bärenreiter, 1994.

COUPERIN, François, LINDE, Anna, ed. L'art de toucher le clavecin. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1953. Edition Breitkopf.

FRESCOBALDI, Girolamo. Il primo libro di toccate : d'intavolatura di cembalo e organo 1615-1637. Milano: Suvini Zerboni, 1977.

Doporučená literatura:

APEL, Willi. The history of keyboard music, Indiana University Press, 1997.

HILEY, David. Gregorian chant, Cambridge University Press, 2014 ISBN 9780511807848.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-451-4.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5.

TÜRK, Daniel Gottlib. Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende, 1576.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v obou semestrech. Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů