Koncertní praxe - klávesové nástroje 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KP2 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Kvitoslava BILINSKÁ, Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Pavel ČERNÝ, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Boris KRAJNÝ, František MALÝ, Pavel SVOBODA, Jaroslav TŮMA, Helena WEISER

Obsah

Cíl výuky:

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů