Didaktika hry na akordeon 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DHA3 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Současné světové trendy elementární akordeonové pedagogiky s důsledky vývoje na všech dalších stupních pokročilosti žáků. Praktická aplikace poznatků z psychologie, fyziologie, didaktiky a dalších oblastí vědy i komplexní estetické výchovy a výchovy uměním směřující k optimálnímu rozvíjení umělecké osobnosti akordeonisty. Přehled o vyučovacích postupech akordeonové hry zaměřených na oblast základní umělecké školy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LIPS, F. The Art of Bajan Playing. Karthause Schmülling Verlag Gmbh, 2000. ISBN 3-925572-04-X.

LUKEŠ, Jiří. Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace. Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-904506-8-4.

LLANOS, Ricardo – ALBERDI, Inaki. Accordion for composers. Antza: Lasarte-Oria, 2020. ISBN 84-607-6778-7. Dostupné z:

http://www.musicforaccordion.com/boutique/inform/alberdi/graphics/AccordionForComposers2020.pdf

Doporučená literatura:

Součástí literatury je v tomto semestru studium v současné praxi užívaných akordeonových škol pro začátečníky včetně jejich metodických poznámek a statí. Dále studium vybraných kapitol z českých i zahraničních metodik poskytujících srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky žáka.

Pomůcky:

Součástí přednášek je praktické předvedení pomůcek a hudebních her, které se stále proměňují podle aktuálního vývoje akordeonové pedagogiky a mobilních aplikací.

Využívány jsou rovněž aktuální nahrávky z dětských vystoupení, soutěží a pedagogických seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS charakterizujícího jednu zahraniční akordeonovou školu.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů