Zjednodušený studijní plán Klávesové nástroje (Mg) - Varhany od 2022/23

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Klávesové nástroje
Specializace: Varhany

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
104HNV7 Hra na varhany 7 Z 14
198KH7 Komorní hra 7 Z 4
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
104SKL7 Seminář klávesových nástrojů 7 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
104HNV8 Hra na varhany 8 ZK 14
198KH8 Komorní hra 8 Z 4
104KP3 Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
104SKL8 Seminář klávesových nástrojů 8 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104HNV9 Hra na varhany 9 Z 16
198KH9 Komorní hra 9 Z 4
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
104PMP Příprava magisterské práce Z 2
104SKL9 Seminář klávesových nástrojů 9 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104HNV0 Hra na varhany 10 Z 16
198KH0 Komorní hra 10 ZK 4
104KP4 Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
104SKL0 Seminář klávesových nástrojů 10 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60