Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Mg) - Varhany od 2022/23 – 2. ročník

Specializace: Varhany
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na varhany 104HNV9 Z 16 2CT 104HNV0 Z 16 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Povinné předměty
Komorní hra 198KH9 Z 4 2CT 198KH0 ZK 4 2CT
Seminář klávesových nástrojů 104SKL9 Z 3 2ST 104SKL0 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP4 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu 108OSHP3 Z 2 16PS 108OSHP4 ZK 3 16PS
Příprava magisterské práce 104PMP Z 2 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Klávesové nástroje (Mg) - pedagogické minimum [104KLPM_N]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

⑤ Varhany (Mg) - volitelné předměty výběr [104VANVV]

104VA4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 7 (104HNV7) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 8 (104HNV8) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 9 (104HNV9) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 10 (104HNV0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT