Didaktika klavírní hry (obor klavír) 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti teorie interpretace.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Hlavní faktory podmiňující úspěšné studium klavírní hry: rozvíjení hudební představivosti, koncentrace při cvičení i při uměleckém výkonu, vyvážení racionální a emocionální složky při studiu díla. Diagnostika talentu. Jednotlivé fáze studia klavírních skladeb z hlediska interpretačního i pedagogického. Světová odborná literatura a záznamy lekcí vynikajících osobností. Konfrontace vlastních postojů se zkušenostmi předních pianistů minulosti i současnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Cook, J. F.: Great Pianists on Piano Playing. Dover Publications, Inc. New York 1999

Elder, D.: Pianists at Play. Kahn-Averill, Londýn 1986

Etudy o klavíru. Supraphon, Praha 1987.

Gieseking, W. - Leimer, K.: Piano technique. New York 1972

Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.

Hofmann, J.: Piano Playing. Dover Publications, New York 1976

Jůzlová, V.: Práce u klavíru. Supraphon, Praha 1982.

Kogan, G. M.: Práca pianistu. VŠMU, DIVIS, Bratislava 2009

Kogan, G. M.: Před branou mistrovství. AMU, Praha 2012

Lhevinne, J.: Basic Principles in Pianoforte Playing. New York 1972

Mach, E.: Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. Two volumes bound as one.Dover Publications, Inc., New York 1991

Medtner, N. K.: Každodenní práce pianisty. Elfa, Praha 2005.

Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. SPN, Praha 1983

Šimonková, D.: Desatero nezbytností klavíristy. SPN, Praha 1986

Šmidt-Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Ego-press, Karlovy Vary

1997

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Alena VLASÁKOVÁ Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů