Didaktika klavírní hry (obor klavír) 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti teorie interpretace.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Cíle výuky:

Příprava studentů, klavírních interpretů, pro profesi pedagoga klavírní hry.

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými pedagogickými postupy. Opírá se o studium názorů a reflexe uměleckých výkonů vynikajících pedagogů a klavíristů 20. století do současnosti. Zabývá se základními psychologickými aspekty a faktory úspěšného studia klavírní hry, postupy při studiu klavírních skladeb a přípravy a realizace koncertního vystoupení z hlediska interpreta i pedagoga.

Tematické okruhy

Výsledky učení

.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura:

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Práca pianistu. Bratislava: DIVIS, 2009. ISBN 978-8089454-00-6

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Před branou mistrovství. Praha: NAMU, 2012. ISBN 978-807331-227-5

LHÉVINNE, Josef Alexandrovič. Základné principy klavírnej hry.Bratislava: VŠMU, 2016. ISBN 978-80-89439-93-5

NEJGAUZ, Genrich Gustavovič. O umění klavírní hry. Praha: NAMU, 2019. ISBN 978-80-731-515-3

Doporučená studijní literatura:

HAVASOVÁ, Kato. Nebojte se trémy. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-155-7

HOFMANN, Josef. Piano Playing. New York: Dover, 1976. ISBN 978-1347226087

CHASINS, Abram. Hovory o pianistech. Ego-press, Karlovy Vary 1996.

ELDER, Dean. Pianists at Play. Londýn: Kahn-Averill, 1986. ISBN 978-1871082104

Etudy o klavíru. Praha: Supraphon, 1987.

JŮZLOVÁ, Věra. Práce u klavíru. Praha: Supraphon, 1982.

MACH, Elyse. Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. New York: Dover 2012. ISBN 978-0396088509

MEDTNER, Nikolaj Karlovič. Každodenní práce klavíristy. Praha: ELFA, 2005. ISBN 80-86439-08-9

ŠIMONKOVÁ, Dagmar. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SPN, 1986

ŠMIDT-ŠKLOVSKAJA, Anna. O výchově pianistických návyků. Karlovy Vary: EGO-PRESS, 1996.

Audio / Video

EDELMANN, Claude. Un violon dans la tête[videozáznam na VHS]. Filmový dokument z roku 1992. Paříž: La Sept video, 1992.

LISTER-SINK, Barbara. Freeing the Caged Bird[videozáznam na DVD]. Winston-Salem: Wingsound International, 2005.

Audio a video záznamy prezentované vyučujícím v rámci přednášek a doplňující referáty studentů podle aktuálního výběru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS.

Další požadavky: aktivita ve výuce.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a účast studenta v diskusích o prostudovaných audiovizuálních materiálech doporučených na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Alena VLASÁKOVÁ Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů