Organologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104ORGA1 Z 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel ČERNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíle výuky:

Obsah předmětu navazuje na znalosti získané ve středním stupni vzdělávacího systému (Dějiny a literatura varhan, Nauka o varhanách na konzervatoři), které jsou nyní prohloubeny o bližší detaily zařízení varhan. Za využití literatury a demonstrace na cvičném nástroji jsou probírány jednotlivé technické celky varhan, přičemž je neustále dbáno na vnímání souvislosti mezi technickým řešením varhan a příslušnou literaturou, která se na nástroji má hrát. Rozlišuje se technické řešení i podle doby vzniku nástroje. Součástí výuky jsou také exkurze k nástrojům různého typu a jejich zkoumání zevnitř.

Tematické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BĚLSKÝ, Vratislav. Nauka o varhanách: pro druhý a pátý ročník konzervatoře. 1. vydání. Praha: Supraphon, 1982.

CEPKO, Marek; MAYER, Marian Alojz. Organy a organári na Slovensku 1651–2006. Bratislava 2006, DVD, EAN: 9788088884798.

NĚMEC, Vladimír. Pražské varhany. Vyd. 1. Praha: František Novák, 1944.

Doporučená literatura:

KRÁTKÝ, Jiří a Štěpán SVOBODA. Nejvýznamnější varhany v České republice. V Brně: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2859-6.

OTČENÁŠEK, Zdeněk, Pavel DLASK, Václav SYROVÝ, Viktor HRUŠKA a Jan OTČENÁŠEK. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: NAMU, 2018. Akustická knihovna Zvukového studia Hudební a taneční fakulty AMU. ISBN 978-80-7331-467-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě pohovoru prověřujícího znalosti studentů z tematických okruhů.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů