Dějiny a literatura klavíru 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLK1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia klavírní literatury od období baroka do přechodu k romantismu. Za využití literatury, historických i současných nahrávek a vlastních ukázek je pozornost zaměřena na poznání klavírní literatury, výběru repertoáru, stavby programu a získání povědomí o klavírních interpretech zabývajících se zmíněným obdobím.

Tematické okruhy:

•barokní mistři Německa, Francie, Itálie, Anglie

•klavírní dílo J. S. Bacha

•Bachovi synové

•čeští skladatelé raného klasicismu

•Haydn, Mozart, Beethoven, jejich dílo a interpreti – porovnání

•okolí velkých klasiků v Čechách – Dusík, Tomášek, Voříšek, Rejcha

•vývoj Etudy v koncertní literatuře

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HOLZKNECHT, Václav, HRADECKÝ, Emil, ed. Bach a synové. Praha: Panton, 1968. Edice přátel hudby.

SCHONBERG, Harold C. Životy velkých skladatelů: [od Monteverdiho ke klasikům 20. století]. Praha: BB/art, 2006. ISBN 80-7341-905-X.

SÝKORA, Václav Jan. Dějiny klavírního umění. Netolice: JC-Audio, 2005. ISBN 80-7232-530-2.

Doporučená literatura:

BÖRNER, Klaus. Handbuch der Klavierliteratur zu vier Händen. Nakladatelství Atlantis Musikbuch, 2005, ISBN 978-3254002655.

HARDEN, Ingo, Gregor WILLMES a Peter SEIDLE. PianistenProfile: 600 Interpreten : ihre Biografie, ihr Stil, ihre Aufnahmen. Kassel: Bärenreiter, c2008. ISBN 9783761816165.

SCHONBERG, Harold C. The great pianists. New York: Simon and Schuster, 1963.

WOLTERS, Klaus a Franzpeter GOEBELS. Handbuch der Klavierliteratur. Zürich: Atlantis, 1967.

Vlastní skripta

Notový materiál

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě docházky minimálně 80 %, aktivity ve výuce, přípravy dílčích referátů k zadaným tématům a prověření znalostí formou testu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů