Didaktika hry na akordeon 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DHA2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je spojení dějin akordeonové hry a pedagogiky s praktickou aplikací materiálů a názorů předních osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe současnosti.

Obsah předmětu vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými postupy.

Charakteristika hlavních vývojových období akordeonové pedagogiky. Základní cíle výchovy interpreta a způsoby výuky žáků v kontextu historického vývoje. Aplikace názorů vynikajících osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe. Praktické využití znalostí historie při studiu z urtextových vydání skladeb, orientace v obtížnosti a stylových aspektech akordeonového repertoáru a souvislosti vývoje názorů na akordeonovou hru z hlediska proměňujícího se nástroje, stylu i estetického zaměření. Analyzovaný repertoár je zaměřen na základní instruktivní literaturu pro akordeon a výběr skladeb s pedagogickým zaměřením.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LIPS, Friedrich. The Art of Arranging Classical Music for Accordion. Intermusik Schmülling, 2018. ISBN 978-3-925572-17-3.

Accordion database of compositions. Dostupné z: http://ricordoalfuturo.huma-num.fr/#/auteurs

JACOMUCCI, Claudio (ed.). Modern accordion perspectives – articles and interviews about classical accordion literature, pedagogy and its artistic, professional perspectives. Grafica Metelliana, 2013. ISBN 9788895534305. Dostupné z: http://www.vincentlhermet.fr/wp-content/uploads/travaux/modernaccordion-perspectives-lhermet.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v tomto semestru.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů