Hra na akordeon 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNA1 Z 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na akordeon je klíčovým studijním předmětem specializace akordeon v rámci studijního programu Klávesové nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Barokní skladba (J. S. Bach – Temperovaný klavír, Francouzské suity, Anglické suity)

Sonáta D. Scarlattiho či A. Solera

Cyklická skladba (J. Feld – Čtyři intermezza, I. Hurník – Esercizi, O. Mácha – Invence)

Originální skladba (J. Ganzer – Passacaglia, T. Lundqvist – Metamorposes, B. Precz – Preambulum a Toccata, 12 in 4, Twelve in Four, J. Teml – Rondo, V. Tichý – Passacaglia, J. Truhlář – Mozaika)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, přípravy na interpretační soutěže apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí, interpretace programu zpaměti.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů