Dějiny a literatura akordeonu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLA1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia akordeonové literatury, od období romantismu po současnost. Za využití literatury, historických i současných nahrávek a vlastních ukázek je pozornost zaměřena na poznání akordeonové literatury, národních škol, výběru repertoáru, stavby programu a získání povědomí o akordeonových interpretech zabývajících se zmíněným obdobím i osobnostmi působícími v minulosti na Katedře klávesových nástrojů HAMU.

Tematické okruhy:

1.Historický vývoj akordeonu od počátku po nástroj s melodickým basem

2.Technické a funkční proměny akordeonu do současné doby

3.Různé podoby nástroje v jednotlivých regionech a oblastech

4.Kritéria výběru a realizace transkripcí různých stylových období s přihlédnutím k nástrojovým specifikům akordeonu

5.Specifičnost akordeonu na našem území

6.Vývoj originální akordeonové literatury u nás a v okolních státech

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOKTORSKI, Henry. The Classical Squeeze-Box: A Short History of the Accordion in Classical Music. British academic journal Musical Performance, 1998. Dostupné z: http://www.henrydoktorski.com/store.html#books

HERMOSA, Gorka. The Accordion in the 19th Century. Editorial Kattigara, 2013. ISBN 978-84-940481-7-3. Dostupné z: http://www.gorkahermosa.com/web/img/publicaciones/Hermosa%20-%20The%20accordion%20in%20the%2019th.%20century.pdf

KŘENKOVÁ, Marie. Výroba akordeonu na území dnešní České republiky a jeho historický vývoj. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2019. dostupné z: https://is.muni.cz/th/qh17o/Vyroba_akordeonu_na_uzemi_dnesni_Ceske_republiky_a_jeho_historicky_vyvojpdf1.pdf

MAURER, Walter. Accordion. Wien: Edition Harmonia, 1983.

VIČAR, Jan. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panton, 1981.

Studijní materiály poskytnuté pedagogem.

Doporučená literatura:

Notový materiál

Audio nahrávky: CD, mp3, Spotify, YouTube, LP desky

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě docházky minimálně 80 %, aktivity ve výuce, přípravy dílčích referátů k zadaným tématům a prověření znalostí formou testu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů