Obligátní cembalo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104OCE2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Stručná osnova předmětu: Základy úhozu a vedení ruky a paže, možnosti a důsledky artikulace, registrace, prstoklady a práce se zvukovostí cembala. Většinou v návaznosti na interpretovanou literaturu.

Sylabus předmětu : Cembalo s varhanami byly ve svém principu a funkčnosti v historii částečně propojeny nebo na sebe těsně navazovaly. Varhaník se ani dnes v praxi nevyhne situaci, kdy by měl umět zahrát sólo na cembalo či doprovodit zpěváka nebo instrumentalistu.

Z principu má cembalo odlišné tvoření tónu a práci s jeho zvukem, také literatura pro cembalo má některá specifika. Interpretace na cembalo tedy zákonitě využívá poněkud odlišný výběr interpretačních prostředků, zejména v oblasti práce s časem a v uvolněnější technické stylistice (různé využití arpeggií, v ornamentice, úhoz apod.). Varhaník by měl tedy projít základními interpretačními styly, do nichž patří:

-virginalová literatura Anglie přelomu 16. a 17. století

-italská nebo severoněmecká polyfonie 17. nebo 18. století

-francouzská clavecinová hudba (preludio non mesuré, suita) 17. a 18. století

-italský typ toccaty 17. století

-virtuozní sonáta (typu D. Scarlattiho)

-česká předklasická hudba

Konkrétní výběr a skladba vybrané literatury je určena zaměřením a zájmem interpreta.

Výsledky učení

Praktické zvládnutí základu cembalové hry a dalšího vybraného repertoáru rozdílných stylů.

Předpoklady a další požadavky

VOLITELNÝ PŘEDMĚT, ZÁPIS MOŽNÝ POUZE SE SOUHLASEM VEDOUCÍHO KATEDRY KKN.

Komisionální zkouška - např:Semestr je ukončen komisionální zkouškou v rozsahu asi dvaceti minut. Např. Francouzská suita - Prelude non mesuré a dvě taneční věty, J. P. Sweeelinck Variace, D. Scarlatti: Sonata, J. S. Bach Sinfonie - nebo polyfonní skladba anglického virginalisty, Toccata D. Frescobaldi, dvě taneční věty z francouzské suity, skladba J. A. Bendy

Literatura

Literatura:

AHLGRIMM, Isolde, Manuale der Orgel- und Cembalotechnik, L. Doblinger 1982 Wien

BACH, Carl Philippe Emanuel, Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002 HARICH-SCHNEIDER, Eta, Die Kunst des Cembalo Spiels, Bärenreiter

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana, Interpretační praxe ?, skriptum AMU, SPN

SCHOTT, Howard, Cembalo spielen, Artemis Verlag, München/Zürich 1983, anglický original Faber-Faber, London 1971

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Antologia renesancia a barok, roč.XX, rok 1994, číslo 3-4

Širší záběr obecných interpretačních kapitol viz literatura předmětu Interpretace barokní hudby I-IV.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů