Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Varhany od 2022/23 – 2. ročník

Studijní specializace: Varhany
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na varhany
 
104HNV3 Z 10 2CT 104HNV4 ZK 10 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Komorní hra
 
198KH3 Z 4 2CT 198KH4 ZK 4 2CT
Seminář klávesových nástrojů
 
104SKL3 Z 3 2ST 104SKL4 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby
 
108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RSK3 Z 2 2ST 108RSK4 ZK 2 2ST
Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 104DKHV1 Z 2 2PT 104DKHV2 ZK 2 2PT
Improvizace (varhany)
 
104IMPR3 Z 2 1CT 104IMPR4 ZK 2 1CT
Interpretace barokní hudby 104IB3 Z 1 1CT 104IB4 ZK 1 1CT
Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 104VPKV1 Z 1 1CT 104VPKV2 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 1 (104HNV1) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 2 (104HNV2) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 4 (104HNV4) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 5 (104HNV5) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 6 (104HNV6) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 3 (104HNV3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura varhan 1 (104DLV1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZBC)
Dějiny a literatura varhan 2 (104DLV2) ZT