Zjednodušený studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Varhany od 2022/23

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Klávesové nástroje
Studijní specializace: Varhany

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
104DLV1 Dějiny a literatura varhan 1 Z 1
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
104HNV1 Hra na varhany 1 Z 9
104IMPR1 Improvizace (varhany) 1 Z 2
104IB1 Interpretace barokní hudby 1 Z 1
198KH1 Komorní hra 1 Z 4
104ORGA1 Organologie 1 Z 2
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
104SKL1 Seminář klávesových nástrojů 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
104DLV2 Dějiny a literatura varhan 2 ZK 1
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
104HNV2 Hra na varhany 2 ZK 9
104IMPR2 Improvizace (varhany) 2 ZK 2
104IB2 Interpretace barokní hudby 2 ZK 1
198KH2 Komorní hra 2 Z 4
104ORGA2 Organologie 2 ZK 2
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
104SKL2 Seminář klávesových nástrojů 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
104DKHV1 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 1 Z 2
104HNV3 Hra na varhany 3 Z 10
104IMPR3 Improvizace (varhany) 3 Z 2
104IB3 Interpretace barokní hudby 3 Z 1
198KH3 Komorní hra 3 Z 4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
104SKL3 Seminář klávesových nástrojů 3 Z 3
104VPKV1 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
104DKHV2 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 2 ZK 2
104HNV4 Hra na varhany 4 ZK 10
104IMPR4 Improvizace (varhany) 4 ZK 2
104IB4 Interpretace barokní hudby 4 ZK 1
198KH4 Komorní hra 4 ZK 4
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
104SKL4 Seminář klávesových nástrojů 4 Z 3
104VPKV2 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
104DVH1 Didaktika varhanní hry 1 Z 2
104HNV5 Hra na varhany 5 Z 11
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
198KH5 Komorní hra 5 Z 4
104SKL5 Seminář klávesových nástrojů 5 Z 3
104VPVA1 Vyučovatelská praxe varhan 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DVH2 Didaktika varhanní hry 2 ZK 2
104HNV6 Hra na varhany 6 Z 11
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
198KH6 Komorní hra 6 ZK 4
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104SKL6 Seminář klávesových nástrojů 6 Z 3
104VPVA2 Vyučovatelská praxe varhan 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60