Organologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104ORGA2 ZK 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

není

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu navazuje na předmět Organologie 1. Technické znalosti nástroje a vědomí historických souvislostí jsou dány do kontextu s vybíranou literaturou ke hře. Řeší se vhodnost literatury a její realizace na konkrétním nástroji včetně rejstříkování a technických úskalí hry. Za využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů je pozornost zaměřena na poznání stylových nuancí a vývoje zvukového ideálu. Součástí výuky jsou také exkurze k nástrojům různého typu a jejich zkoumání zevnitř. Student se seznamuje se základními principy památkové ochrany varhan a péče o ně v ČR.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GARTNER, Joseph. Ponaučení krátké o varhanách. Opava: ARTTHON, 2001. ISBN 80-900876-3-9.

KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí. Bratislava: Hudobné centrum, 2000. 274 s. ISBN 80-88884-19-5

KOUKAL, Petr. Dobře rozladěné varhany: k dějinám hudebního ladění v českých zemích. Telč: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2013. ISBN 978-80-905631-0-0.

MLČOCH, Jiří. Varhany : od teorie k praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 436 s. ISBN 978-80-244-4525-0.

Doporučená literatura:

SEHNAL, Jiří. Barokní varhanářství na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018. Prameny k dějinám a kultuře Moravy. ISBN 80-7275-042-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v obou semestrech.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů