Hra na akordeon 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNA4 zkouška 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na akordeon je klíčovým studijním předmětem specializace akordeon v rámci studijního programu Klávesové nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve čtvrtém semestru je posilovat technickou úroveň studenta a dále postupně rozvíjet jeho schopnost individuálního hudebního projevu. Student je veden k samostatnému analyzování technické a interpretační problematiky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Polyfonní dílo J. S. Bacha – (Temperovaný klavír, Toccaty, Chorální předehry)

Sonáta D. Scarlattiho či A. Solera

Skladba využívající témbrové možnosti akordeonu (S. Gubaidulina – De profundis, E. Jokinen – Alone, T. Hosokawa – Sen V, Melodia, A. Hölszky – Miserere, K. Olczak – Berceuse, A. Nordheim – Flashing, Y. Takahashi – Lijke a Water Buffalo)

Skladba technického/virtuózního charakteru (J. Feld – Koncertní kus, J. Gänzer – Fantazie 84, M. Kagel – Episoden, Figuren, V. Semjonov – Capriccio č. 1, 2, J. Tiensuu – Fantango)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, přípravy na interpretační soutěže apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí, interpretace programu zpaměti.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů