Didaktika hry na akordeon 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DHA4 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Didaktika předmětů vyučovaných akordeonovým pedagogem na školách typu konzervatoře či VŠ, které připravují profesionální interprety nebo pedagogy; Hra na akordeon, Improvizace, Hra z listu, Metodika akordeonové hry, Vyučovatelská praxe, Dějiny a literatura akordeonu, Interpretační seminář, Komorní hra.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura:

JONES, Elizabeth Aileen. Accordion Exposition: Investigating the playing and learning of advanced level concert accordion repertoire. University of Western Sydney, 2008. Dostupné z:

https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:8844/datastream/PDF/view

Doporučená literatura:

Notové materiály dle požadavků studijních plánů konzervatoře.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky před katedrovou komisí prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná ve všech čtyřech semestrech Didaktiky akordeonové hry.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů