Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Klavír od 2022/23 – 2. ročník

Specializace: Klavír
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na klavír 104HNK3 Z 12 2CT 104HNK4 ZK 12 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty
Komorní hra 198KH3 Z 4 2CT 198KH4 ZK 4 2CT
Seminář klávesových nástrojů 104SKL3 Z 3 2ST 104SKL4 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Didaktika klavírní hry 104DKLH1 Z 2 2PT 104DKLH2 ZK 2 2PT
Vyučovatelská praxe klavíru 104VPKL1 Z 1 1CT 104VPKL2 ZK 2 1CT
Dějiny hudby 108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Koncertní praxe - klávesové nástroje 104KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RSK3 Z 2 2ST 108RSK4 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 9 10
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 2 (104HNK2) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 1 (104HNK1) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 4 (104HNK4) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 5 (104HNK5) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 3 (104HNK3) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 6 (104HNK6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura klavíru 1 (104DLK1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZBC)
Dějiny a literatura klavíru 2 (104DLK2) ZT