Dějiny a literatura klavíru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLK2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia klavírní literatury, od období romantismu po současnost. Za využití literatury, historických i současných nahrávek a vlastních ukázek je pozornost zaměřena na poznání klavírní literatury, národních škol, výběru repertoáru, stavby programu a získání povědomí o klavírních interpretech zabývajících se zmíněným obdobím i osobnostmi působícími v minulosti na Katedře klávesových nástrojů HAMU.

Tematické okruhy:

•německý romantismus

•skladatelé Francie

•ruská klavírní škola

•skladatelé Polska, Maďarska, Španělska, USA,

•čeští skladatelé od romantismu po dnešní dobu

•skladby pro klavír levou rukou

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantismu. Opus Bratislava, 1989, ISBN 80-7093-003-9.

HOLZKNECHT, Václav. Bedřich Smetana. Nakladatelství Panton, 1984.

SCHONBERG, Harold C. Životy velkých skladatelů: [od Monteverdiho ke klasikům 20. století]. Praha: BB/art, 2006. ISBN 80-7341-905-X.

SÝKORA, Václav Jan. Dějiny klavírního umění. Netolice: JC-Audio, 2005. ISBN 80-7232-530-2.

VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982.

Doporučená literatura:

BÖRNER, Klaus. Handbuch der Klavierliteratur zu vier Händen. Nakladatelství Atlantis Musikbuch, 2005, ISBN 978-3254002655.

HARDEN, Ingo, Gregor WILLMES a Peter SEIDLE. PianistenProfile: 600 Interpreten : ihre Biografie, ihr Stil, ihre Aufnahmen. Kassel: Bärenreiter, c2008. ISBN 9783761816165.

SCHONBERG, Harold C. The great pianists. New York: Simon and Schuster, 1963.

WOLTERS, Klaus a Franzpeter GOEBELS. Handbuch der Klavierliteratur. Zürich: Atlantis, 1967.

Vlastní skripta

Notový materiál

Audio nahrávky: CD, mp3, Spotify, YouTube, LP desky

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě docházky minimálně 80 %, aktivity ve výuce, přípravy dílčích referátů k zadaným tématům a prověření znalostí formou testu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů