Zjednodušený studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Klavír od 2022/23

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Klávesové nástroje
Specializace: Klavír

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
104HNK1 Hra na klavír 1 Z 12
198KH1 Komorní hra 1 Z 4
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
104SKL1 Seminář klávesových nástrojů 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
104HNK2 Hra na klavír 2 ZK 12
198KH2 Komorní hra 2 Z 4
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
104SKL2 Seminář klávesových nástrojů 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
104DKLH1 Didaktika klavírní hry 1 Z 2
104HNK3 Hra na klavír 3 Z 12
198KH3 Komorní hra 3 Z 4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
104SKL3 Seminář klávesových nástrojů 3 Z 3
104VPKL1 Vyučovatelská praxe klavíru 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
104DKLH2 Didaktika klavírní hry 2 ZK 2
104HNK4 Hra na klavír 4 ZK 12
198KH4 Komorní hra 4 ZK 4
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
104SKL4 Seminář klávesových nástrojů 4 Z 3
104VPKL2 Vyučovatelská praxe klavíru 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DLK1 Dějiny a literatura klavíru 1 Z 2
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
104DKLH3 Didaktika klavírní hry 3 Z 2
104HNK5 Hra na klavír 5 Z 12
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
198KH5 Komorní hra 5 Z 4
104SKL5 Seminář klávesových nástrojů 5 Z 3
104VPKL3 Vyučovatelská praxe klavíru 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DLK2 Dějiny a literatura klavíru 2 ZK 2
104DKLH4 Didaktika klavírní hry 4 ZK 2
104HNK6 Hra na klavír 6 Z 12
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
198KH6 Komorní hra 6 ZK 4
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104SKL6 Seminář klávesových nástrojů 6 Z 3
104VPKL4 Vyučovatelská praxe klavíru 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Klavír (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60