Generálbas 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GNB8 zkouška 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pablo Alejandro KORNFELD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pablo Alejandro KORNFELD

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojit si správné provozování generálbasu na klávesové nástroje v souladu s dobovými a regionálními odlišnostmi, a to od jeho počátků až do konce 18. století. Nedílnou součástí předmětu je získání teoretických znalostí vývoje provozování generálbasu studiem dobových pramenů (zejména traktátů bassa continua, ale také skladby, vypsaných realizací generálbasu a doprovodů, transkripcí).

Tematické okruhy:

Pokračování témat z předchozího semestru:

Výsledky učení

Student je schopen vybrat mezi různými typy vhodnou realizaci pro každou skladbu, a to na základě historického, geografického a hudebního kontextu, v souladu s typem repertoáru. Umí tyto znalosti použít v praxi na koncertě podle vlastního estetického cítění.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Příklad repertoáru:

ARNOLD, Franck. T. The Art of Accompaniment from a Thorough-Bass as Practiced in the XVIIth & XVIIIth Centuries. London, Oxford University Press, 1931.

BACH, Carl Philip Emmanuel. Versucht über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin, 1753.

BACH, Johann Sebastian. Vorschriften und Grundsätze... Leipzig, 1738.

BACH, Johann Sebastian. Einige Regeln vom General Bass, Leipzig, 1725.

BLOW, Dr. John. Rules for playing of a Through Bass upon Organ & Harpsicon.

COUPERIN, François. Regles pour l’accompagnement.

GEMINIANI, Francesco. The art of Accompaniament, London, 1755-56.

HEINICHEN, Johann David. Der General-Bass in der Composition , Dresden, 1728.

KREBS, Johann Ludwig. Erste und zweite Lieferung der Clavier-Übung, Nürnberg, 1744.

QUANTZ, Johann Joachim. Essai d’une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière, Berlin, 1752.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška je udělena na základě aktivní účasti během hodin (docházka minimálně 90 %) a přehrávky před ročníkovou katedrovou komisí.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů