Hra na akordeon 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNA3 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na akordeon je klíčovým studijním předmětem specializace akordeon v rámci studijního programu Klávesové nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve třetím semestru je posilovat technickou úroveň studenta a dále postupně rozvíjet jeho schopnost individuálního hudebního projevu. Student je veden k samostatnému analyzování technické a interpretační problematiky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Barokní skladba (J. S. Bach – Temperovaný klavír, Francouzské suity, Anglické suity, Toccaty)

Sonáta D. Scarlattiho či A. Solera

Skladba přejatá z literatury příbuzných nástrojů (bandoneon, harmonium, skleněná harmonika)

například: A. Piazzolla, L. Janáček, C. Franck

Sonáta pro akordeon (S. Gubaidulina – Sonata „Et exspecto“, Vagn Holmboe – Sonata, V. Semjonov – Sonáta č. 1, O. Semerák – Sonáta, J. Truhlář – Sonata, V. Zolotarjev – Sonáta č. 3)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, přípravy na interpretační soutěže apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí, interpretace programu zpaměti.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů