Hra na akordeon 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNA5 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Na začátku semestru je vytyčen repertoár absolventského koncertu a vhodné téma diplomové práce, která je dále průběžně konzultována s vedoucím práce. Student je technicky suverénní, disponuje vlastním, originálním a přesvědčivým uměleckým přednesem. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti, zkušenosti a rozhled ve zpracování rozdílných hudebních a kompozičních stylů. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Skladby v rozsahu recitálu sestávající z barokních skladeb, českých a světových originálních kompozic.

Barokní skladba (J. S. Bach – Temperovaný klavír, Francouzské suity, Anglické suity, Toccaty, Chorální předehry)

Originální kompozice (L. Berio – Sequenza XIII, P. Graham – Hudba pro akordeon J. Gänzer – Silhouetty, A. Hölszky – High Way for One, H. Lim – Me-a-ri, G. Ligeti – Music ricercata, M. Lindberg – Jeux d´anches, B. Lorentzen – Tears, E. Satie – Sports and Divertisements, M. Smolka – Lamento metodico, I. Stravinský – Tango, V. Zubitský – Partita concertante č. 1, 2)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, přípravy na interpretační soutěže apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb. Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů