Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Mg) - Cembalo od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Cembalo
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na cembalo 104HNC7 Z 14 2CT 104HNC8 ZK 14 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty
Komorní hra 198KH7 Z 4 2CT 198KH8 Z 4 2CT
Seminář klávesových nástrojů 104SKL7 Z 3 2ST 104SKL8 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Generálbas
 
104GNB7 Z 2 1CT 104GNB8 ZK 2 1CT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP3 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu 108OSHP1 Z 2 16PS 108OSHP2 ZK 3 16PS
Minimální počet kreditů za semestr 7 9
Volitelné předměty
Cembalo (Mg) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cembalo (Mg) - volitelné předměty výběr [104CENVV]

104CE4N # 101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Klávesové nástroje (Mg) - pedagogické minimum [104KLPM_N]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 7 (104HNC7) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 8 (104HNC8) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 9 (104HNC9) PZ Absolventským výkonem
Hra na cembalo 10 (104HNC0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT